Liberty carz logo

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ព័ត៌មាន: ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានងាយស្រួល៖ ទទួលបានរថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកជាមួយ Liberty Carz

JUN 23, 2023

Liberty Carz យល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

តាមរយៈការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាយូរមក យើងខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍ឥណទានដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការនៃការទិញរថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ។ គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវអត្រាការប្រាក់ទាក់ទាញ ជម្រើសនៃការទូទាត់ប្រាក់​ដែល​អាច​បត់បែនបាន និងការអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស។ យើងខ្ញុំចង់ឱ្យដំណើរនៃការទិញរថយន្តរបស់លោកអ្នកមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះឡើយ។

 

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឥណទានរបស់ Liberty Carz

  • ចំនួនប្រាក់កម្ចី៖ 1,000 ដុល្លារ – 50,000 ដុល្លារ
  • រយៈពេលឥណទាន៖ រហូតដល់ 5 ឆ្នាំ
  • មិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ
  • លុយ​កក់៖ 20%
  • ចំនួនប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 80%
  • ការទូទាត់ប្រាក់សងទាន់ពេលវេលា: គ្មានការពិន័យ
Easy Auto Financing: Fulfill Your Car Dreams with Liberty Carz 2023

ដំណើរការអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស៖

នៅ Liberty Carz យើងខ្ញុំពិតជាឱ្យតម្លៃពេលវេលារបស់អ្នកជាគោល ដូច្នេះហើយទើបយើងខ្ញុំខិតខំធ្វើឱ្យដំណើរការអនុម័តឥណទានមានភាពសាមញ្ញ។ លោកអ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបរហ័សចំពោះសំណើកម្ចីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 1 ទៅ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំធានានូវដំណើរការរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយរថយន្តថ្មីរបស់អ្នកដោយមិនមានការរង់ចាំយូរនោះឡើយ។

 

ជម្រើស​ការ​ទូទាត់​ដែល​អាច​បត់បែន​បាន៖

យើងខ្ញុំយល់ដឹងថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺភាពខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំបានផ្តល់ជូននូវផែនការទូទាត់សងដែលអាចបត់បែនបាន ស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពងាយស្រួល និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងរីករាយជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីរបស់អ្នក។

 

តម្រូវការឯកសារមានភាពសាមញ្ញ៖

ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការកាន់តែងាយស្រួល លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ដល់ឯកសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាឯកសារដែលលោកអ្នកត្រូវត្រៀមទុក៖ តម្រូវការអាយុ៖ ចាប់ពី 18 ដល់ 65 ឆ្នាំ។ បណ្ណសំគាល់យានយន្ត៖ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់រថយន្ត។ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់។ អ្នកធានា៖ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកធានាដើម្បីធានានូវពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។ លិខិតការងារ ឬឯកសារបញ្ជាក់អំពីចំណូលអាជីវកម្មររបស់អ្នក៖ ភស្តុតាងនៃស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូល។ ប្រវត្តិរូបល្អ៖ មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗ។

 

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមសម្រាប់បទពិសោធន៍ពិសេស៖

បន្ថែមពីលើគោលការណ៍ឥណទានផ្តោតលើអតិថិជនជាចំបងរបស់យើងខ្ញុំ Liberty Carz ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមៈ

បណ្ណសំគាល់យានយន្តនឹងរក្សាទុកដោយក្រុមហ៊ុនឥណទាន៖ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណរថយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពដោយក្រុមហ៊ុនឥណទានដែលគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់យើង។ ការធានារ៉ាប់រងដោយឥតគិតថ្លៃ៖ បើកបរដោយមានទំនុកចិត្តជាមួយការធានារ៉ាប់រងដ៏ទូលំទូលាយដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែម។ គ្មានការតាមដាន GPS៖ យើងខ្ញុំគោរពនូវភាពឯកជនរបស់អ្នក ដោយមិនទាមទារឧបករណ៍តាមដាន GPS នៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នកទេ។ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង៖ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីជម្រើសហិរញ្ញប្បទានដែលមានតម្លៃសមរម្យរបស់យើង ដោយចាប់ផ្តើមពី 1.5% ក្នុងមួយខែ ឬ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

 

ជាមួយនឹង Liberty Carz ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក្លាយជាដំណើរការដ៏ងាយស្រួល និងគ្មានភាពតានតឹងនោះឡើយ។ ក្រុមការងារជំនាញរបស់យើងមានបទពិសោធន៍លើសពី 5 ឆ្នាំ ដែលអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ រីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ ជម្រើសនៃការទូទាត់ប្រាក់​ដែល​អាច​បត់បែនបាន និងការអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស។ ចាប់ផ្តើមដំណើរជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះជាមួយ Liberty Carz – ជម្រើសដ៏ល្អ ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពនៃរថយន្ត។

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

The Ultimate Used Car Buying Guide: Step-by-step instruction for beginner

The Ultimate Used Car Buying Guide: Step-by-step instruction for beginner

ព័ត៌មាន - JUN 07, 2024

This blog will walk you through every step of buying a used car, from planning, execution to tips, ensuring you make an informed and confident decision. Whether you're a first-time buyer or looking to upgrade your current vehicle, this guide to buying a u

a car that floats on water! Yang Wang U8 Would you buy it!

a car that floats on water!  Yang Wang U8 Would you buy it!

ព័ត៌មាន - JUN 11, 2024

Seeing the title, you should be very curious to know what is a car that can really float and trek across the mountains?Well, Carz is writing about the Yangwang U8, a full-size electric SUV from BYD's premium brand Yangwang

Best Used Cars to Buy: A Comprehensive Guide by Libertycarz.com

Best Used Cars to Buy: A Comprehensive Guide by Libertycarz.com

ព័ត៌មាន - JUN 10, 2024

Find the best used cars to buy with our detailed guide. Discover where and when to buy, and the best websites for purchasing used cars in Cambodia.

Liberty Carz កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកបានបញ្ចប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ!

Liberty Carz កម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិកបានបញ្ចប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ!

ព័ត៌មាន - JUN 08, 2024

ដើម្បីបង្កើនការរួមកម្លាំងចូលគ្នាជាក្រុម និញជំរុញទឹកចិត្តបុគ្គលិកក្នុងការធ្វើការ។​ នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ឧសភា Liberty Carz បានដោយជោគជ័យ​ក្នុងការ​រៀបចំកម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិក

Xiao Mi SU7 រថយន្តដ៏ពិជេេអស្ចា រយដដលន្ឹង ិតមកដល់ប្រជេេកមពុជា,ជតើជោកអនកចង់េិញដដរឫជេ?

Xiao Mi SU7 រថយន្តដ៏ពិជេេអស្ចា រយដដលន្ឹង ិតមកដល់ប្រជេេកមពុជា,ជតើជោកអនកចង់េិញដដរឫជេ?

ព័ត៌មាន - JUN 04, 2024

ថ្ថៃជន្េះជយើងន្ឹងន្ិយាយអំពីXiao Mi SU7, ជពលដដលន្ិយាយអំពីXiao Mi SU7, អនកទំងអេ់គ្នន ប្រដែលជា ស្ចា ល់វារួចជៅជែើយ

សមិទ្ធផលរបស់ពួកយើង៖ កម្មវិធី Liberty Carz - កម្មវិធីសម្រាប់ការទិញ លក់ និងជួលរថយន្តលេខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធី Liberty Carz បាន​នាំយកមកនូវបរិបទថ្មីសម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​រថយន្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​សមិទ្ធផល​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ក្នុង​ទីផ្សារ​រថយន្ត​អនឡាញនេះ។

11.7K+

ឡាន

592

ហាង

6,433

រថយន្តលក់ចេញ

890

រថយន្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ