Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015
Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015

Mercedes-Benz CLA AMG 45 2015

1 249
Day

$300

Week

$1,200

Month

$2,000

+855 96 632 2229
5 កៅអី 2L gasoline automatic
 • ឆ្នាំផលិត

  2015

 • ម៉ាក

  Mercedes-Benz

 • ម៉ូដែល

  CLA AMG 45

 • ចំនួនទ្វារ

  4

 • ប្រភព

  នាំចូលពី Germany

 • ប្រភេទ​តួឡាន

  Sedan

 • ពណ៌

  ខ្មៅ

 • ប្រភេទជួល

  Self-driving

 • ឈ្មោះ

  MR Auto's Store

 • ទីតាំង

  OCIC, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Basic for Liberty Carz