តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010
តូយ៉ូតា Prius 2010

តូយ៉ូតា Prius 2010

0 157
Day

-

Week

-

Month

$650

078312132/010948888
5 កៅអី 1.8L hybrid automatic
 • ឆ្នាំផលិត

  2010

 • ម៉ាក

  តូយ៉ូតា

 • ម៉ូដែល

  Prius

 • ចំនួនទ្វារ

  4

 • ប្រភព

  នាំចូលពី Japan

 • ប្រភេទ​តួឡាន

  Hatchback

 • ពណ៌

  ទឹកប្រាក់

 • ប្រភេទជួល

  Self-driving

 • ឈ្មោះ

  Mitpheab auto 's Store

 • ទីតាំង

  Sangkat chrouy changva khan chrouy changvaNational Highway 6, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ

Basic for Liberty Carz