តូយ៉ូតា RUSH 2020
តូយ៉ូតា RUSH 2020
តូយ៉ូតា RUSH 2020
តូយ៉ូតា RUSH 2020
តូយ៉ូតា RUSH 2020
តូយ៉ូតា RUSH 2020

តូយ៉ូតា RUSH 2020

2 243
Day

$75

Week

-

Month

$750

Toyota Rush 2020
 • ឆ្នាំផលិត

  2020

 • ម៉ាក

  តូយ៉ូតា

 • ម៉ូដែល

  RUSH

 • ប្រភេទ​តួឡាន

  Suv

 • ប្រភេទជួល

  Self-driving

 • ឈ្មោះ

  Hertz Cambodia 's Store

 • ទីតាំង

  #243-244 St.598 Group10 ToulKok, ទួលសង្កែ១, ប្ញស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

Basic for Liberty Carz