តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009
តូយ៉ូតា Tundra 2009

តូយ៉ូតា Tundra 2009

1 196
Day

$90

Week

$490

Month

$1,200

5 កៅអី gasoline automatic
 • ឆ្នាំផលិត

  2009

 • ម៉ាក

  តូយ៉ូតា

 • ម៉ូដែល

  Tundra

 • ចំនួនទ្វារ

  4

 • ប្រភេទ​តួឡាន

  Pickup

 • ពណ៌

  ពណ៌ស

 • ប្រភេទជួល

  Self-driving

 • ឈ្មោះ

  LA7 Zone Car (Mr.Matara)'s Store

 • ទីតាំង

  Street Mongrithy , គោកឃ្លាង, សែនសុខ, ភ្នំពេញ

Basic for Liberty Carz